CENÍK

Ceník

kosmetického ošetření

KOMPLETNÍ KOSMETICKÁ KÚRA

hydratace a regenerace všech typů pleti

od 920 Kč

ČISTÍCÍ KÚRA

čištění mladé a aknozní pleti

od 650Kč

SPECIÁLNÍ SEZONNÍ OŠETŘENÍ

zaměřené na aktuální potřeby pleti v závislosti na ročním období

od 1100 Kč

KOLAGENOVÁ KÚRA

ošetření s aplikací speciální kolagen-vlies masky

od 1200

LIFTINGOVÁ KÚRA

vypnutí a vyhlazení pleti

od 1350 Kč


CHEMICKÝ PEELING                                                                                                                                       od 940 Kč


Ceník

řasy a obočí

Aplikace semiper. řas


od 1500 Kč

Doplnění řas 3. týden


od 700 Kč

Doplnění řas 4. týden


od 790 Kč

Lash lifting


od 850 Kč

Úprava obočí


od 60 Kč

Barvení obočí nebo řas


 od 180 Kč

Laminace obočí


od 1000 Kč

Barvení obočí Henna


od 390 Kč

Ceník

líčení

Denní líčení po ošetření


od 150Kč

Večerní líčení


od 890Kč

Svatební líčení v den svatby


od 990 Kč

Denní líčení


od 390 Kč

Svatební líčení zkouška


od 590 Kč

Obchodní podmínky

1.Základní ustanovení
  Tyto všeobecné smluvní podmínky upravují právn závazkové vztahy mezi poskytovatelem služeb v provozovně Kosmetické studio Amálka, Spáčilova 569, Kroměříž a kupujícím       služeb nebo produktů.
 Provozovatel poskytují kosmetické služby na základě platného živnostenského oprávnění a dokladů osvědčujících odbornou zppůsobilost k vykonávaným činnostem.
 Objednáním konkrétního termínu ošetření nebo objednáním dárkového poukazu (osobně telefonicky, emailem, sms..) projevuje kupující souhlas s všeobecnými obchodními  podmínkami provozovatele.
 Nesouhlasí-li zákazník s těmito podmínkami, má možnost služby salonu nevyužít a neobjednat si je.

2.Objednávka služeb
 Termín návštěvy
 Termín návštěvy je potřeba dohodnout a rezervovat předem (osobně, telefonicky, emailem..).Objednaný termín se stává závaznou objednávkou.
Přeobjednání
 Pokud se nemůžete v dohodnutém termínu na proceduru dostavit,informuje o tom předem telefonicky, emailem nejpozději 24 hodin před zahájením ošetření. Pokud Vaši návštěvu nezrušíte s dostatečným předstihem, bude Vám účtováno 50% objednané služby. Bohužel v tak krátkém časovém úseku už nemáme možnost obsadit místo jinou klientkou.
Pozdní příchod
Dostavíte-lise se zpožděním, bude Vaše ošetření zkráceno tak, aby mohl být obsloužen zákazník, který je objednán po Vašem ošetření, v čase, na který je objednán.
Dárkový poukaz
Má-li zákazník dárkový poukaz na konkrétní službu nebo hodnotu a nedostaví-li se bez omluvy, dárkový poukaz bude považován za vyčerpaný. Je-li dárkový poukaz vystaven na nominální částku, je částka v hodnotě objednané služby odečtena z hodnoty poukazu. Dárkový poukaz lze vyčerpat pouze po dobu jeho platnosti, která je vyznačena na poukazu. Poté pozbývá platnosti a kupující nená nárok na vrácení zaplacené částky. Platbu dárkovým poukazem je nutno nahlásit před začátkem ošetření pro ověření platnosti. Pokud zákazník nenahlásí poukaz při objednávce ošetření, nemusí být akceptován
Nevyčerpanou hodnotu poukazu nelze směnit zpět za hotovost.

Odmítnutí služby
Procedura může být odmítnuta v těchto případech:
a)zákazník trpí kontraindikacemi, které jsou uvedeny u každého ošetření
b)zákazník se dostaví na ošetření v podnapilém stavu nebo je pod vlivem návykových látek
c)zákazník se dostaví na ošetření se zdravotními problémy
d)zákazník se dostaví na ošetření v nevyhovujícím hygienickém stavu

Osobní věci a cennosti
Provozovatel za jakékoliv případné ztráty věcí klienta před, během i po proceduře neručí.

Ceníky
Ceníky jsou k nahlédnutí ve studiu nebo na webových stránkách provozovatele. Ceny platí pro základní provozní dobu v pracovních dnech od pondělí do pátku. Nejsme plátci DPH.

Platba
Platba za služby se provádí přímo ve studiu ihned po proceduře a to buď v hotovosti nebo bezhotovostně kartou. Pro novou aplikaco semipermanenetních řas se vybírá záloha ve výši 50% hodnoty procedury, splatná do 3 dnů po objenání a to hotově ve studiu nebo platbou na účet. Pokud nedojde k úhradě do 3 dnů, je objednávka považována za stornovanou a termín nabídnut dalším klientkám. Pokud se klientka po zaplacení zálohy nedostaví, záloha je nevratná. Zálohu je možné vrátit pouze tehdy, jestliže se klientka omluví minimálně 24 hod před procedurou. Při pozdější omluvě je záloha nevratná. Stejné podmínky platí i pro stálé klientky.

3. Reklamace služeb
Při reklamaci poskytovaných služeb musí zákazník bezodkladně a hodnověrným způsobem doložit, že předmět reklamace souvisí s konkrétním pochybením provozovatele. Reklamace se podává písemně a je třeba ji dodat osobně na provozovnu, V případě bezpředmětné reklamace budou náklady na její projednání vymáhány po zákazníkovi. Reklamace na služby se akceptuje do 72 hodin od aplikace, na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Reklamaci na aplikaci semipermanentních řas je možné provést pouze osobně ve studiu.

4. Platnost a účinnost
Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 1.4. 2019

Ochrana osobních údajů
Provozovatel se zavazuje chránit jemu svěřené osobní údaje a postupovat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ohraně osobních údajů a změně některých zákonů. Provozovatel nebude bez předchozího svolení uživatele zpracovávat, sdílet, prodávat ani používat jemu svěřené osobní údaje. Uživatel bere na vědomí, že provozovatel je oprávněn zpracovávat, shromažďovat a sledovat osobní údaje jednotlivých uživatelů pro vlastní potřeby, tj. zejména za účelem poskytování služeb, pro marketingové a statistické účely nebo za účelem zkvalitňování služeb.  Provozovatel o uživateli shromažďuje tyto osobní údaje: jméno, příjmení, emailová adresa, datum narození a telefonní číslo.  Jak s osobními údaji nakládáme: veřejné i neveřejné osobní informace jsou automaticky zpracovávány zabezpečeným systémem a uchovávány v bezpečném formátu v databázi provozovatele. Přístup k informacím o uživateli má pouze provozovatel webu.

Děkujeme za respektování obchodních podmínek našeho salonu.
Těšíme se na Vaši návštěvu.